EAGLE Help Light

MOVE

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Přemístění objektů a prvků.

Zápis
MOVE * *..
MOVE jméno_pouzdra *..

Myš
Pravé tlačítko otáčí prvkem nebo vybírá skupinu.
Levé kliknutím a tažením ihned přesouvá objekt.

Klávesnice
F7: MOVE spustí příkaz MOVE.

Viz také GROUP, RATSNEST

Příkaz MOVE se používá pro přemísťování objektů. Pouzdra lze také vybírat podle jména. To je zvláště užitečné, když se nacházejí mimo právě zobrazený výřez desky.

Součástkami lze pohybovat pouze pokud jsou zobrazeny odpovídající hladiny tOrigins/bOrigins.

Příkaz MOVE nemá vliv na hladiny, které nejsou právě zobrazeny (viz příkaz DISPLAY).

Konce čar (spojů) které jsou připojeny k prvku nemohou být přemísťovány.

Když se přemísťují prvky, připojené spoje (cesty) které přísluší signálu se přemísťují také (pozor na zkraty!).

Pokud je objekt vybrán levým tlačítkem myši a tlačítko není uvolněno, objekt může být ihned přemísťován ("zakliknutí a tažení"). Při tomto způsobu však nelze otáčet nebo zrcadlit objekt během pohybu.

Přemístění spojů

Pokud se během příkazu MOVE stane, že se spojí dohromady dva spoje s různými signály, jsou stále považovány za různé spoje a při provedení kontrol příkazem DRC je nahlášena chyba.

Přemístění skupiny

Pro přemístění skupiny je nutno nejprve objekty umístit normálním způsobem do skupiny (příkaz GROUP a ohraničení polygonem), pak následuje výběr příkazu MOVE a kliknutí na skupinu pravým tlačítkem myši. Celá skupina pak může být přemísťována a otáčena pravým tlačítkem myši.

Tipy pro schémata

Pokud je napájecí vývod [pin] s funkcí [Direction] 'Sup' umístěn na síť, síť převezme jméno tohoto vývodu.

Vývody umístěné jeden na druhý jsou propojeny dohromady.

Pokud se nepřipojený vývod prvku umístí na síť nebo jiný vývod, pak je s ním propojen.

Pokud jsou sítě přemísťovány přes vývody, nepropojí se s nimi.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH