EAGLE Help Light

NAME

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Zobrazuje a mění jména.

Zápis
NAME *..
NAME nové_jméno *
NAME staré_jméno nové_jméno

Viz také SHOW, SMASH, VALUE

Výkres

V editovacím módu se příkaz NAME používá pro zobrazení nebo změnu jména zvoleného prvku, signálu, sítě nebo sběrnice.

Syntaxi staré_jméno nové_jméno je možno použít pro přejmenování prvku pouze na desce.

Knihovna

V editovacím módu se příkaz NAME používá pro zobrazení nebo změnu jména zvolené pájecí plošky [pad], smd plošky, vývodu [pin] nebo hradla [gate].

Automatické pojmenování

EAGLE vytváří jména automaticky: E$.. pro prvky, S$.. pro signály, P$.. pro pájecí plošky [pad], vývody [pin] a smd plošky [smd]. Většinou je vhodné nahradit tato automaticky generovaná jména běžně užívanými jmény (např. 1...14 pro 14-vývodové pouzdro DIL).

Schéma

Pokud jsou přejmenovávány sběrnice a sítě, program rozlišuje mezi třemi možnými případy, protože mohou sestávat z několika částí umístěných na různých listech výkresu. Objeví se menu:

This segment [=tento úsek]
Every segment on this sheet [=všechny úseky na tomto listě]
All segments on all sheets [=všechny úseky na všech listech]

Tyto dotazy se objevují podle potřeby ve spouštěcím menu a odpovídá se na ně kliknutím myši na odpovídající položku nebo stiskem "horké" klávesy (T, E, A).

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH