EAGLE Help Light

NET

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Kreslení sítí (spojů) ve schématu.

Zápis
NET * *..
NET jméno_sítě * *..

Viz také BUS, NAME, CLASS, SET

Příkazem NET se kreslí jednotlivá propojení (sítě) ve hladině Net schématu. První kliknutí myši definuje počátek čáry, druhý definuje zlomový bod. Další kliknutí myši na stejné místo ukončuje čáru. Dvě kliknutí myší ve stejném bodu ukončují síť.

Pokud se čára sítě umístí na bod kde už je jiná síť, sběrnice nebo pin, tato nová síť bude do tohoto bodu připojena. Tato funkce může být zakázána příkazem "SET AUTO_END_NET OFF;", nebo zrušením zaškrtnutí "Options/Set/Misc/Auto end net and bus".

Pokud se čára sítě umístí na bod kde jsou alespoň dvě jiné sítě a/nebo piny, bude do tohoto bodu umístěna značka propojení (bod, junction). Tato funkce může být zakázána příkazem "SET AUTO_JUNCTION OFF;", nebo zrušením zaškrtnutí "Options/Set/Misc/Auto set junction".

Volba signálu sběrnice

Pokud se ze sběrnice vede síť, otvře se okénkové menu, ze kterého lze zvolit jeden ze signálů sběrnice. Síť potom obdrží odpovídající jméno a patří tomuto signálu. Pokud sběrnice obsahuje více podsběrnic, otevře se nejdříve okénkové menu, ze kterého se zvolí podsběrnice.

Jména sítí

Pokud se zadá jméno v příkazu NET, obdrží síť toto jméno.

Pokud se nezadá žádné jméno v příkazu NET a síť nazačíná na sběrnici, je automaticky přiřazeno jméno ve tvaru N$1.

Sítě nebo segmenty sítí, které jsou na různých listech schématu a používají stejné jméno jsou navzájem propojeny.

Šířka čáry

Šířka čar, představujících sítě, se dá přednastavit příkazem:


SET NET_WIRE_WIDTH šířka;
(Přednastaveno: 6 mil).


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH