EAGLE Help Light

OPTIMIZE

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Zcelení segmentů čar.

Zápis
OPTIMIZE;
OPTIMIZE jméno_signálu..
OPTIMIZE *..

Myš
Pravé tlačítko provede příkaz na předem definované skupině.

Viz také SET, SPLIT, MOVE, ROUTE

Příkaz OPTIMIZE spojí segmenty čar, ležící v jedné přímce v signálových hladinách na jeden segment. Předpokladem je že se segmenty nalézají ve stejné hladině a mají stejnou sílu čáry. Tento příkaz je užitečný ke zmenšení počtu objektů na výkrese a k usnadnění pohybu celým spojem namísto jenotlivými segmenty.

Automatická optimalizace

Tato optimalizace čar se uskutečňuje také automaticky na zvolených čarách po příkazech MOVE, SPLIT a ROUTE pokud není vypnuta příkazem:


SET OPTIMIZING OFF;
nebo dokud stejné místo nekliknete dvakrát příkazem SPLIT.

Příkaz OPTIMIZE pracuje nezávisle na tom, zda je Optimizing povoleno nebo zakázáno.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH