EAGLE Help Light

PACKAGE

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Přiřazení pouzdra (Package) součástce (Device).

Zápis
PACKAGE
PACKAGE pjméno vjméno
PACKAGE jméno
PACKAGE -staré_jméno nové_jméno
PACKAGE -jméno

Viz také CONNECT, TECHNOLOGY, PREFIX

Tento příkaz se používá v módu editace součástky (Device). Přiřazuje právě editované součástce určité pouzdro (Package), maže nebo přejmenovává variantu pouzdra.

Při zadání bez paramentrů je otevřen dialog který umožní vybrat pouzdro a definovat jméno této varianty.

Parametry pjméno vjméno přiřadí pouzdro pjméno k nové variantě vjméno.

Jediný parametr jméno přepíná na existující vatiantu pouzdra. Pokud dosud nebyly definovány varianty pouzdra a pouzdro daného jména existuje, bude vytvořena nová varianta pouzdra pojmenovaná '' (an "prázdné" jméno) pomocí zadaného pouzdra (to pro kompatibilitu s verzí Eagle 3.5).

Pokud je zadáno -staré_jméno nové_jméno varianta pouzdra staré_jméno je přejmenována na nové_jméno.

Jediný parametr -jméno smaže variantu pouzdra.

Jméno varianty pouzdra je přidáno do popisu součástky a tvoří plné jméno sestavy součástky. Pokud jméno sestavy součástky obsahuje znak '?', tento znak bude nahrazen jménem varianty pouzdra. Upozorňujeme, že varianta pouzdra je zpracovávána až po označení "technologie", takže když jméno sestavy součástky obsahuje buď znak '*' nebo '?' , výsledné jméno součástky se bude skládat z jméno_sestavy_součásky+technologie+varianta_pouzdra.

Následně se v příkaze PACKAGE použije příkaz CONNECT který definuje propojení mezi piny schematické značky a pady pouzdra.

Pokud se provede v módu schématu příkaz BOARD, pak namísto schematických značek (Symbol) se objeví pro každou součástku pouzdro, které bylo definováno příkazem PACKAGE.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH