EAGLE Help Light

PINSWAP

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Záměna ekvivalentních Pinů/Padů.

Zápis
PINSWAP * *..

Viz také PIN

Tímto příkazem lze ve schématu navzájem zaměnit dva piny, které patří ke stejné součástce a při definici symbolu dostaly stejnou prohazovací úroveň (Swaplevel> 0). Swaplevel viz příkaz PIN. Pokud je deska svázána se schématem pomocí Zpětné anotace mohou být dvě plošky navzájem prohozeny pouze pokud jsou prohoditelné odpovídající piny ve schématu.

Na desce bez schématu lze tímto příkazem navzájem zaměnit dva vývody jednoho pouzdra. Přitom v tomto okamžiku není prohazovací úroveň kontrolována.

Spoje připojené k prohazovaným pinům/ploškám se pohybují společně s nimi, takže by mohlo dojít ke zkratům. Proto po tomto příkazu proveďte na desce kontrolu DRC a pokud je to potřeba, opravte chyby.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH