EAGLE Help Light

PREFIX

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Nastavení prefixu pro jména symbolů

Zápis
PREFIX řetězec_znaků;

Viz také CONNECT, PACKAGE, VALUE

Tento příkaz se používá v módu editace součástky (Device). Definuje, kterým znakem nebo řetězcem znaků začíná automatické pojmenovávání symbolů při umísťování součástek do schématu příkazem ADD.

Příklad


PREFIX U;
Parametr řetězec_znaků může být dlouhý nejvíce tři znaky.

Po provedení tohoto příkazu při editaci součástky 7400, a při následném přechodu do schématu a jejím umísťování příkazem ADD obdrží hradla NAND jména U1, U2, U3 atd. Tato jména lze měnit příkazem NAME.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH