EAGLE Help Light

PRINT

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Vytiskne výkres na systémové tiskárně.

Zápis
PRINT [měřítko] [-omezení] [volby] [;]

Viz také CAM procesor, tisk na systémové tiskárně

Příkaz PRINT tiskne právě editovaný výkres na systémové tiskárně.

Barvy a typy výplní se použijí stejné jako v okně editoru. To lze změnit pomocí nastavení voleb SOLID a BLACK.

Pokud chcete vytisknout plošky a prokovy "vyplněné" (aby vrtací díry nebyly viditelné), použijte příkaz


SET DISPLAY_MODE NODRILL;
Upozorňujeme, že polygony na deskách nebudou při použití příkazu PRINT automaticky propočítány! Budou vytisknuty pouze obrysy. Pro výtisk polygonů v jejich reálném tvaru musíte před tiskem použít příkaz RATSNEST.

Pro změnu měřítka výstupu lze zadat parametr měřítko.

Volba omezení se používá pro zadání maximálního počtu stran, které může výstup použít. Před číslem musí být uveden znak '-' aby se odlišilo od čísla měřítko. Pokud se výkres nechce vejít na zadaný počet stran, je automaticky zmenšeno měřítko, až se na strany vejde.

Pokud příkaz PRINT není ukončen středníkem ';', objeví se tiskový dialog který umožní nastavit parametry tisku.

Existují následující parametry:

MIRROR zrcadlení výstupu
ROTATE otáčí výstup o 90°
UPSIDEDOWN otáčí výstup o 180°. Společně s ROTATE lze výkres otočit celkem o 270°
BLACK ignoruje nastavení barev kreslících hladin a tiskne vše černě
SOLID ignoruje nastavení druhů výplní kreslících hladin a tiskne vše s pevnou výplní

Příklady

PRINT otevře tiskový dialog ve kterém můžete nastavit parametry tisku
PRINT; ihned tiskne výkres s předdefinovanými parametry
PRINT MIRROR BLACK SOLID; tiskne výkres zrcadlený, vše černě a s pevnou výplní
PRINT 2.5 -1; tiskne výkres zvětšený 2.5x, ale kontroluje, aby výkres nepřesáhnul jednu stranu


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH