EAGLE Help Light

RATSNEST

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Vypočítá nejkratší možné vzdušné spoje a polygony.

Zápis
RATSNEST

Viz také SIGNAL, MOVE, POLYGON, RIPUP

Příkaz RATSNEST přepočítává všechny vzdušné spoje, aby bylo dosaženo jejich nejkratších délek (např. po změně v umístění součástek). Stejně je vhodné použít příkaz RATSNEST po načtení Netlistu příkazem SCRIPT aby byla délka vzdušných spojů optimalizována.

Příkaz RATSNEST také znovu přepočítává všechny polygony, které patří k signálům. To je nezbytné pro zabránění výpočtů vzdušných spojů, které jsou už připojeny k polygonům. Všechny propočítané plochy je pak možno vidět v reálném (propočítaném) tvaru. Vykreslování obrazu se tím zpomalí. Pro opětné zobrazení obrysů lze použít příkaz RIPUP.
Automatické výpočty polygonů lze vypnout příkazem SET POLYGON_RATSNEST OFF;.

RATSNEST nevypočítává vzdušné spoje pro signály, pro něž existuje vlastní hladina (např. hladina $GND pro signál GND), s výjimkou spojů k SMD součástkám, které jsou připojeny k vnitřní napájecí vrstvě GND pomocí nejbližší prokovené díry.

Vzdušné spoje s nulovou délkou

Pokud dva nebo více spojů stejného signálu v různých kreslících hladinách končí ve stejném bodě bez vzájemného propojení skrze plošku součástky nebo prokov, je vygenerován vzdušný spoj s nulovou délkou, který se zobrazí jako nepatrný bod (pixel) ve hladině Unrouted. To stejné se provede u plošek SMD, které patří stejnému signálu a jsou umístěny na opačných stranách desky.

Takové vzdušné spoje s nulovou délkou mohou být odstraněny příkazem ROUTE stejně jako normální vzdušné spoje. Také mohou být odstraněny umístěním prokovu VIA do tohoto bodu.

Kontrola položení všech spojů

Pokud jsou všechny vzdušné spoje položeny (změněny na měděné spoje), příkaz RATSNEST odpoví hlášením


Ratsnest: Nothing to do!
Jinak pokud existují nepoložené (vzdušné) spoje, objeví se zpráva

Ratsnest: xx airwires.
kde xx je počet nepoložených vzdušných spojů.


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH