EAGLE Help Light

RECT

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Vložení pravoúhelníku do výkresu.

Zápis
RECT * *..

Myš
Středním tlačítkem se mění aktivní hladina.

Viz také CIRCLE

Tímto příkazem se kreslí pravoúhelníky do aktivní hladiny. Oba body určují naproti sobě ležící rohy pravoúhelníku. Střední tlačítko myši mění aktivní hladinu, do které se má pravoúhelník vložit.

Pravoúhelníky se vyplní barvou aktivní hladiny. Po smazání pravoúhelníku by se měl obraz opět obnovit příkazem WINDOW; (F2), aby se zviditelnily části obrazu, které dříve ležely pod smazanou plochou.

Plochy nepatřící k signálům

Pravoúhelníky v hladinách Top a Bottom nebo Route2...15 nepatří k signálům. Kontrola DRC proto hlásí chybu, když se překrývají se spoji, pady, atd.

Zakázané plochy

Příkaz RECT v hladinách tRestrict, bRestrict a vRestrict slouží k vytvoření zakázaných oblastí pro autorouter.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH