EAGLE Help Light

REMOVE

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Mazání souborů (Files), součástek (Devices), symbolů (Symbols), pouzder (Packages) a listů (Sheets).

Zápis
REMOVE jméno
REMOVE jméno.Sxx

Viz také OPEN, RENAME

Soubory

Příkaz REMOVE vymaže v editačním módu desek soubor "jméno".

Součástky (Devices), Značky (Symbols), Pouzdra (Packages)

Příkaz REMOVE se používá k mazání součástek (device), schematických značek (symbol) nebo pouzder (package) ze dříve otevřené knihovny. Jméno může obsahovat rozšíření (například REMOVE jméno.pac). Pokud je jméno zadáno bez rozšíření, musíte být v příslušném módu, abyste zrušili správný objekt (např v editování pozder pro odstranění pouzdra).

Značky/pouzdra je možno mazat jen tehdy, nejsou-li použity v žádné součástce.

Listy schématu (Sheets)

Příkaz REMOVE se může použít také k mazání listů (Sheets) ze schématu, při tom lze vynechat jméno vyvolaného výkresu. V popisu syntaxe odpovídá xx číslu listu, který se má vymazat , například:


REMOVE .S3
vymaže list č. 3 z právě editovaného schématu.

Pokud je xx stejné jako číslo právě editovaného listu, vloží se list číslo 1. Všechny listy s čísly většími, obdrží čísla zmenšená o 1.

UNDO s tímto příkazem nepracuje. Pokud smažete omylem list, stále je ještě přítomen ve "starém" souboru schématu tak dlouho, dokud "nový" soubor není uložen.

REMOVE vymaže paměť UNDO.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH