EAGLE Help Light

REPLACE

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Výměna pouzdra na desce.

Zápis
REPLACE jméno_pouzdra *..

Viz také SET UPDATE

Příkaz REPLACE umožňuje dva rozdílné způsoby použití, které se předvolí pomocí příkazu SET. V obou módech je možno nahradit součástku jinou součástkou.

The first mode (default) is activated by the command:


SET REPLACE_SAME NAMES;
V tomto způsobu je možné přiřadit součástce ve schématu jiné pouzdro (Package), u kterého jsou stejná jména plošek (Pad) a Smd plošek (SMD). Nové pouzdro může pocházet z jiné knihovny, může obsahovat navíc další plošky (Pads) a Smds a poloha vývodů je libovolná.

Plošky Pads starého pouzdra připojené k signálům musí existovat i v novém pouzdru. Pokud je tato podmínka splněna, nové pouzdro může mít i méně vývodů než staré.

Druhý způsob se aktivuje pomocí příkazu


SET REPLACE_SAME COORDS;
Umožňuje přiřadit součástce ve schématu jiné pouzdro, u kterého na stejných souřadnicích (relativně k závěsnému bodu pouzdra) musí ležet plošky (Pads) nebo Smds. Jména mohou být rozdílná. Nové pouzdro může pocházet z jiné knihovny a smí obsahovat přídavné plošky a SMD.

Plošky Pads starého pouzdra připojené k signálům musí existovat i v novém pouzdru. Pokud je tato podmínka splněna, nové pouzdro může mít i méně vývodů než staré.

Příkaz REPLACE pracuje pouze pokud jsou zobrazeny odpovídající hladiny tOrigins/bOrigins.

Příkaz REPLACE nemůže být použit během aktivní Zpětné a dopředné anotace. V takovém případě použijte příkaz CHANGE PACKAGE nebo příkaz UPDATE.

Pokud už je na výkrese pouzdro se stejným jménem (ze stejné knihovny), a knihovna byla změněna poté, co byl přidán původní objekt, spustí se automatická aktualizace knihovny a budete požádáni zda objekty na výkresu mají být nahrazeny jejich novějšími verzemi. Pozor: Vždy byste měli spustit Kontrolu pravidel návrhu (DRC) a Kontrolu elektrických pravidel (ERC) poté, co provedete aktualizaci knihovny!

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH