EAGLE Help Light

Vytvoření desky ze schématu

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Použitím příkazu BOARD nebo kliknutím na ikonu Přepnutí_na_desku můžete vygenerovat desku z nataženého schématu (pokud dosud neexistuje deska se stejným jménem).

Všechny součástky, společně se vzájemným propojením v podobě vzdušných (gumových) spojů se objeví vedle prázdné desky spojů a jsou připraveny pro rozmístění. Napájecí piny jsou automaticky propojeny na odpovídající zdroje napětí (pokud nejsou sítí připojeny ve schématu).

Deska je se schématem propojena pomocí dopředně-zpětné anotace. Tento mechanismus zajistí, že schéma a deska si navzájem stále odpovídají. Pokud se provádí editace výkresu a má být aktivní dopředně-zpětná anotace, musí být nataženy současně deska i schéma.

Nastavení obrysů desky a umístění součástek

Obrysy desky mohou být upraveny pomocí příkazů MOVE a SPLIT před umístěním libovolného pouzdra na desku. Až jsou rozmístěna všechna pouzdra, použije se příkaz RATSNEST, který zoptimalizuje vzdušné spoje (najde nejkratší cesty).

Definování zakázaných prostor

Pokud je to požadováno, mohou se na desce definovat zakázané prostory pro autorouter pomocí pravoúhelníků RECT, víceúhelníků POLYGON, nebo kruhů CIRCLE v kreslících hladinách tRestrict (vrchní strana), bRestrict (spodní strana), nebo vRestrict (zákaz prokovů). Pozn.: oblasti uzavřené čárami ve hladině Dimension (obrysy desky) jsou rovněž nepřístupné pro autorouter.

Tahání spojů (Routing)

Při tahání spojů jsou vzdušné spoje přeměňovány pomocí příkazu ROUTE na pevné vodivé cesty na desce. Tato činnost může také vykonána automaticky Autorouterem, pokud ho máte, nebo lze oba způsoby kombinovat.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH