EAGLE Help Light

RIPUP

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Přeměna pevných spojů na vzdušné spoje.
Přeměna Polygonů na tvar "obrys".

Zápis
RIPUP;
RIPUP *..
RIPUP jméno..
RIPUP ! jméno..

Příkaz RIPUP lze aplikovat i na předem definované skupině (viz příkaz GROUP).

Viz také DELETE, GROUP, POLYGON, RATSNEST

Příkaz RIPUP se používá k přeměně (zvednutí) již položených signálů zpět na vzdušné spoje. Příkaz se může použít pro:

V posledním případě vzniknou vzdušné spoje mezi dvěma pájecími ploškami (Pads, resp. SMDs). Aplikování RIPUP na vzdušný spoj přemění všechny připojené položené spoje a prokovy na vzdušné spoje a to až k další plošce Pad nebo Smd.

RIPUP jméno..
vyjme celý signál "jméno" (může být zadáno několik signálů, např. RIPUP D0 D1 D2;).

RIPUP *..
vyjme segmenty označené myší až k nejbližší plošce Pad/Smd.

RIPUP vyjme pouze signály které jsou připojeny k prvkům (např. technologické značky desky nejsou ovlivněny).

Polygony

Pokud je použit příkaz RIPUP na signál, ke kterému patří Polygon, bude Polygon následně zobrazen ve tvaru obrysu (rychlejší vykreslování obrazu!). Pokud má být Polygon opět v reálném tvaru (propočítán), použije se příkaz RATSNEST.

Příkaz RIPUP lze použít také na předem definovaných skupinách.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH