EAGLE Help Light

ROTATE

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Otáčení objektů a součástek.

Zápis
ROTATE *..

Myš
Pravé tlačítko otáčí předem označenou skupinu.

Viz také ADD, MIRROR, MOVE, GROUP

Příkazem ROTATE je možné změnit orientaci objektů a prvků v 90-stupňových krocích.

Pouzdra (Packages)

Při otáčení pouzder (Packages) se pohybují také připojené spoje (pozor na zkraty!).

Pouzdra je možno otáčet jen tehdy, je-li zobrazena hladina TOrigins resp. BOrigins.

Objekty

Čáry (Wires), kružnice (Circles), plošky (Pads), pravoúhelníky (Rectangles) a popisy (Labels) nelze samostatně otáčet. Mohou být otáčeny jen jako součásti skupiny (viz. příkaz GROUP).

Text

Text se vždy zobrazí tak, že je čitelný buď zepředu, nebo zprava, a to i když je otočený. Po dvojí rotaci se objeví proto stejně, ale závěsný bod neleží vlevo dole, ale vpravo nahoře. Vzpomeňte na to v případě, kdy není zdánlivě možno zachytit text.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH