EAGLE Help Light

ROUTE

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Přeměna vzdušných spojů na plošné spoje.

Zápis
ROUTE * *..
ROUTE šířka_čáry * *..
ROUTE * šířka_čáry *..

Myš
Pravé tlačítko mění úhel tažení čáry(viz SET Wire_Bend).
Střední tlačítko mění kreslící hladinu

Viz také AUTO, UNDO, WIRE, SIGNAL, SET, RATSNEST

Příkaz ROUTE aktivuje ruční router, který Vám umožňuje přeměňovat vzdušné spoje (airwires) na fyzické plošné spoje na desce.

Po aktivaci příkazu ROUTE se umístí první bod na jeden konec vzdušného spoje a pohybuje se kurzorem ve směru, ve kterém chceme položit spoj. Je uchopen ten konec, který je blíže kurzoru myši. Nyní může být pokládán spoj (viz také WIRE). Pravé tlačítko myši mění úhel tažení spojů a středním tlačítkem se mění kreslicí hladiny. Když je dosaženo konečné pozice spoje, dalším klikem levého tlačítka myši se umístí zlomový bod a ke kurzoru je připojen nový segment spoje.

Pokud se mění vrstva umístění spoje a je nutno umístit prokov, je přidán automaticky do místa změny vrstvy. Když je vzdušný spoj kompletně položen, ozve se pípnutí a je možno zvolit další vzdušný spoj pro pokládání.

Pokud je příkaz ROUTE aktivní, lze zadat šířku spoje z kávesnice.

Tahání k a od plošek Smd

Pokud táhnete spoj od plošky Smd, pak vrstva na které je ploška se automaticky stane aktivní kreslící hladinou.

Pokud končíte spoj na souřadnici plošky SMD, je spoj považován za ukončený pouze v případě, že poslední úsek spoje leží ve stejné vrstvě jako ploška SMD.

Funckce dotažení

Pokud je spoj dotažen do těsné blízkosti koncového bodu, poslední úsek je umístěn automaticky. Nejmenší vzdálenost pro toto dotažení se dá nastavit příkazem


SET SNAP_LENGTH vzdálenost;
kde "vzdálenost" je okruh dotažení v aktuálních jednotkách rastru. Pokud je "vzdálenost" 0, je funkce dotažení zakázána.

Úhel spoje

Pokud taháte spoje připojené k ploškám ,které nejsou umístěny v bodech rastru, nelze to provést s úlem zalomení spoje 45 stupňů. V takovém případě lze provést příkaz


SET SNAP_BENDED OFF;
který umožní, že takovéto spoje mohou být propojeny, i když je parametr wire_style nastaven na 1 nebo 3.


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH