EAGLE Help Light

RUN

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Spustí program vytvořený v ULP (Program uživatele).

Zápis
RUN jméno_souboru [argument ...]

Viz také SCRIPT

Příkaz RUN spustí program v uživatelském jazyce ze souboru jméno_souboru.
Volitelný seznam argumentů je pro ULP přístupný pomocí vnitřních proměnných argc a argv.

Spouštění ULP skriptovým souborem

Pokud je ULP spuštěn ze skriptového souboru, a program vrátí hodnotu jinou než 0 (buď proto, že byl ukončen voláním funkce exit() nebo protože bylo stisknuto tlačítko STOP), provádění skriptového souboru bude ukončeno.

Příkazy editoru produkované běžícím ULP

ULP může také použít funkci exit() se retězcem string který jako parametr pošle příkazový řetězec zpět do okna editoru.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH