EAGLE Help Light

SCRIPT

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Provedení souboru příkazů.

Zápis
SCRIPT jméno_souboru;

Viz také SET, MENU, ASSIGN, EXPORT, RUN

Příkaz SCRIPT se používá k provádění sekvencí příkazů, které jsou uloženy v souboru. Zadá-li se příkaz klávesnicí, "jméno_souboru" může obsahovat libovolné rozšíření. Pokud nebylo zadáno žádné rozšíření, program automaticky použije přednastavené .SCR.

Příklady

SCRIPT nofill spustí nofill.scr
SCRIPT myscr. spustí myscr (no Suffix)
SCRIPT myscr.old spustí myscr.old

Všimněte si možností příkazu EXPORT v souvislosti se Script soubory.

Zvolíte-li příkaz pomocí myši, potom ukáže okénkové menu všechny soubory s rozšířením ".scr" . Můžete pak spustit požadovaný soubor.

Příkaz SCRIPT nabízí možnost přizpůsobit program individuálním potřebám. Kromě jiného je možno:

Řádky pokračování

SCRIPT soubory obsahují příkazy podle pravidel syntaxe, každý na samostatném řádku. Pouze příkaz MENU může vyžadovat použití více než jednoho řádku. V tomto případě platí: každý otevírací apostrof musí být na stejném řádku také uzavřen. Znak "\" na konci příkazového řádku slouží k tomu, aby první slovo následujícího řádku nebylo interpretováno jako příkaz. Tím je možno se v mnohých případech vyhnout apostrofům.

Přednastavení parametrů

Při startu programu EAGLE se automaticky provede soubor EAGLE.SCR pokud je adresáři projektu v cestě ke skriptům. Provede se vždy, když je natažen nový výkres do okna editoru (nebo když je v knihovně změněn typ výkresu).

Provádění skriptových souborů v Editoru knihoven

Kreslící hladiny jsou rozpoznány pouze pokud je předem otevřen editor knihoven.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH