EAGLE Help Light

SHOW

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Zobrazuje informace o zvoleném objektu.

Zápis
SHOW *..
SHOW jméno..

Viz také INFO

Příkaz SHOW se používá pro zobrazení jmen a dalších podrobností prvků a objektů. Parametry jsou vypsány v levém horním rohu obrazovky. Kompletní signály a sítě je možno zviditelnit příkazem SHOW.

Křížová zkouška

S aktivní Dopřednou a zpětnou anotací je objekt zvýrazněný příkazem SHOW na desce zvýrazněn také ve schématu a obráceně.

Různé objekty

Pokud příkazem SHOW vyberete současně více objektů, každý z nich je zvýrazněn samostatně.

Příklady


SHOW IC1 IC2;
Nejprve se zvýrazní IC1, pak je zatemněn a je zvýrazněn IC2.

SHOW IC1;
IC1 se zvýrazní a zůstává zvýrazněn.

SHOW IC2;
IC2 je také zvýrazněn.


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH