EAGLE Help Light

SIGNAL

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Definuje signály.

Zápis
SIGNAL * *..
SIGNAL jméno_signálu * *..
SIGNAL jméno_signálu jméno_pouzdra jméno_vývodu..;

Viz také AUTO, ROUTE, NAME, CLASS, WIRE, RATSNEST, EXPORT

Příkaz SIGNAL se používá pro definování signálů (spojů mezi různými pouzdry). Aby mohl být signál vygenerován, uživatel musí definovat aspoň dva páry jméno_pouzdra/jméno_vývodu.

Zadání myší

Provádí se postupným výběrem (pomocí myši) padů (nebo SMD) součástek, které mají být propojeny, jeden po druhém. EAGLE zobrazuje části signálů jako vzdušné spoje ve hladině Unrouted.

Pokud se signál zadá se jménem_signálu, obdrží zadané jméno.

Zadání textem

Signály mohou být také kompletně zadány pomocí textu (pomocí klávesnice nebo skriptového souboru). Příkaz


SIGNAL GND IC1 7 IC2 7 IC3 7;
spojí vývody 7 součástek IC1...3. Pro zadání celého netlistu se musí vygenerovat skriptový soubor s příponou *.scr. Tento soubor musí obsahovat všechny potřebné příkazy SIGNAL ve formátu podle předchozího popisu.

Přimá kontrola

Pokud je příkaz SIGNAL použit k propojení plošek (pad nebo smd) které už patří jiným signálům, objeví se menu a zeptá se uživatele, zda chce signály propojit dohromady a jaké jméno má výsledný signál obdržet.

Obrysová data

Zvláštní jméno signálu _OUTLINES_ dává tomuto signálu určité vlastnosti které se používají pro generování obrysových dat. toto jméno by se nemělo nikde jinde používat.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH