EAGLE Help Light

SMD

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Přidává plošky smd k pouzdru.

Zápis
SMD [ x_šířka y_výška ] [ -zaoblení ] [ 'jméno' ] *..

Myš
Pravé tlačítko otáčí ploškou smd.
Střední tlačítko mění kreslící hladinu.

Viz také PAD, CHANGE, NAME, ROUTE

Příkaz SMD se používá pro přidávání pájecích plošek součástek smd do pouzdra. Pokud je příkaz smd aktivní, ploška smd je přichycena ke kurzoru. Stiskem levého tlačítka myši se ploška umístí do výkresu na aktuální pozici a na kurzoru se objeví nová ploška. Zadáním čísel lze měnit šířku x a výšku y plošky smd. Ta může být až 13.1 mm (0.51602 palce). Tyto parametry zůstávají zapamatovány pro následující příkazy SMD a mohou být změněny příkazem CHANGE. Mohou být použity pouze sudé hodnoty. Stiskem středního tlačítka myši lze měnit kreslící hladinu pro umístění SMD plošek, pravé tlačítko myši otáčí ploškou smd. Příkaz SMD je aktivní dokud není zadán jiný příkaz nebo ';' (středník).

Zaoblení

Zaoblení musí být zadáno jako přirozené číslo mezi 0 a 100, se záporným znaménkem pro rozlišení od parametru šířka. Hodnota 0 znamená plně pravoúhlé plošky SMD, zatímco hodnota of 100 vytváří zcela kulaté rohy SMD. Příkaz


SMD 50 50 -100 '1' *
například vytvoří na pozici určené myší zcela kulatou plošku SMD pojmenovanou '1' . To je možno použít pro vytváření plošek BGA (Ball Grid Array).

Jména

Jména plošek SMD jsou generována automaticky a mohou být změněna příkazem NAME. Jména v příkaze SMD musí být uzavřena v jednoduchých uvozovkách.

Jednotlivé plošky SMD

Jednotlivé plošky smd mohou být na desku umístěny jedině definováním a použitím pouzdra s jednou ploškou smd.

Změna pouzdra

Není možno přidávat nebo mazat plošky smd v pouzdrech (package), která jsou už používána součástkami (device), protože by to znamenalo změnu vztahů pin/smd definovanou příkazem CONNECT.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH