EAGLE Help Light

SPLIT

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Rozdělí čáry a hrany polygonů na segmenty.

Zápis
SPLIT * *..

Myš
Pravé tlačítko mění zalomení_čáry (viz SET Wire_Bend).

Klávesnice
F8: SPLIT spustí příkaz SPLIT.

Viz také MOVE, OPTIMIZE, SET

Příkaz SPLIT se používá k rozdělení čáry (nebo segmentu) nebo hrany polygonu na dva segmenty například pro vytvoření rohu. To tnamená, že můžete rozdělit spoje na části, kterými lze během příkazu SPLIT pohybovat myší. Kliknutí myši označí bod, ve kterém se spoj má rozdělit. Kratší ze dvou nových segmentů se chová podle aktuálního nastavení wire_style a sám tedy sestává ze dvou segmentů (viz SET Wire_Bend), delší segment jde přímo do dalšího koncového bodu.

Po ukončení příkazu SPLIT se segmenty automaticky zcelí, pokud leží v přímce a pokud tato funkce nebyla předem zakázána příkazem


SET OPTIMIZING OFF;
nebo pokud spoj nebyl kliknut na stejném místě dvakrát. V takovém případě dělící bod zůstane a může být použit, například, ke ztenčení šířky segmentu. Toho dosáhneme vybráním příkazu SPLIT, označením části spoje, která má být ztenšena dvěma kliknutím myši a použitím příkazu

CHANGE WIDTH šířka
Nakonec se klikne na segment a tím je změna provedena.


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH