EAGLE Help Light

TECHNOLOGY

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Definuje možné technologie částí jména součástky (device).

Zápis
TECHNOLOGY jméno ..;
TECHNOLOGY -jméno ..;
TECHNOLOGY -* ..;

Viz také PACKAGE

Tento příkaz se používá v módu editace součástky k definování možné technologie částí součástky. Přesně jedno ze zadaných jmen v příkaze TECHNOLOGY bude použito k nahrazení '*' v sadě jmen součástky když je skutečná součástka přidávána do schématu. Název technology pochází z hlavního využití této vlastnosti při vytváření různých vyriací téže základní součástky, které mají všechny stejnou schematickou značku, stejné pouzdro a stejné propojení pin/pad. Liší se pouze částí svého jména, která pro klasické obvody TTL vychází pouze z různých technologií, jako "L", "LS" nebo "HCT".

Příkaz TECHNOLOGY může být použit pouze pokud varianty pouzder byly vybrány příkazem PACKAGE.

Pokud znak '*' není ve jménu součástky obsažen, do sady jmen součástky bude přidána položka technology aby se vytvořilo plné jméno součástky. Upozorňujeme, že technology je zpracována před variantou pouzdra, takže pokud sada jmen součástek obsahuje buď znak '*' nebo znak '?', výsledná součástka bude obsahovat jméno_druhu_součástky+technologie+varianta_pouzdra.

Jména vypsaná v příkaze TECHNOLOGY budou přidána do už existujícího seznamu technologií pro aktuální součástku. Přidáním znaku mínus '-' před jméno technologie vyjme toto jméno ze seznamu technologií. Pokud má samotné jméno začínat '-', musí být uzavřeno do jednoduchých uvozovek. Použití '-*' odstraní všechny technologie.

V názvech technologií je možno používat pouze ASCII znaky v rozsahu 33..126 a maximální počet technologíí pro jednu součástku je 254.

Zvláštní technologie "prázdná" může být zadána jako dvě jednoduché uvozovky ('', prázdný řetězec).

Příklad

V součástce pojmenované "74*00" příkaz


TECHNOLOGY -* '' L LS S HCT;
nejdříve vyjme všechny existující technologie a pak vytvoří individuální varianty technologií

7400
74L00
74LS00
74S00
74HCT00


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH