EAGLE Help Light

TEXT

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Přidává text do výkresu.

Zápis
TEXT libovolný_text orientace *..
TEXT 'libovolný_text' orientace *..

Myš
Pravé tlačítko otáčí textem.
Střední tlačítko mění kreslící hladinu.

Viz také CHANGE, MOVE, MIRROR, PIN, ROTATE

Příkaz TEXT se používá pro přidání textu do knihovního prvku nebo výkresu. Pokud se zadává několik textových popisů, není třeba zadávat příkaz vždy znovu, protože po umístění textu myší zůstává příkaz stále aktivní.

Orientace

Orientaci textu lze určit v příkaze TEXT (orientace). Používá se obvyklá definice, jak byla popsána v příkaze PIN (R0, R90 atd.). Pravé tlačítko myši umožňuje měmit natočení textu a střední tlačítko mění aktuální kreslící hladinu.

Text je vžda zobrazován tak, že je čitelný zepředu nebo zprava - i když je otočen. Proto po každých dvou otočeních se objeví stejně, pouze záchytný bod se přesune z dolního levého do horního pravého rohu. To je třeba si připomenout pokud se zdá že je text nezachytitelný.

Zvláštní znaky

Pokud text obsahuje několik následujících mezer nebo středník, musí se celý text zavřít do jednoduchých uvozovek. Pokud text obsahuje jednoduché uvozovky, pak každá z nich musí být samostatně uzavřena do jednoduchých uvozovek. Pokud jsou v textu požadovány apostrofy, každý musí být uzavřen v jednoduchých uvozovek.

Klíčová slova

Pokud příkaz TEXT je aktivní a chcete napsat text, který obsahuje řetězec který by mohl být považován za nový příkaz (např. "red" pro "REDO") pak takový řetězec musí být uzavřen do jednoduchých uvozovek.

Velikost textu

Výška a síla čar znaků (přesněji poměr velikosti textu k síle čar) mohou být měněny příkazy CHANGE:


CHANGE SIZE velikost_textu *..
CHANGE RATIO poměr *..
Maximální velokost textu: 2 palce
Maximální šířka čar: 0.51602 palce (13.1 mm)
Poměr: 0...31 (% velikosti textu).

Text Font

Texts může mít tři různé fonty:
Vector vnitřní vektorový font programu
Proportional proporcionální bodový font (obvykle 'Helvetica')
Fixed bodový font se stálým rozestupem (obvykle 'Courier')

Text může být měněn příkazem CHANGE:


CHANGE FONT VECTOR|PROPORTIONAL|FIXED *..
Program vynakládá nejvyšší úsilí pro textové výstupy s fonty jinými než Vector. Přesto, i když je aktuální font vykreslen systémovým grafickým rozhraním, fonty Proportional a Fixed mohou být zobrazeny s různých velikostech a/nebo délkách.

Pokud nastavíte volbu "Always vector font" v dialogu uživatelského rozhraní, všechny texty budou vždy zobrazeny a tištěny s použitím vestavěného vektorového fontu. Tato volba je užitečná tehdy, když systém nezobrazuje správně ostaní druhy fontů.
Když se vytváří nová deska nebo schéma, současné nastavení této volby se ukládá do souboru výkresu. To zajišťuje, že výkres bude vytištěn se správným nastavením i poté co je přenesen k někomu jinému kdo má tuto volbu nastavenu odlišně.
Ke změně nastavení v existujícím výkresu desky nebo schématu můžete použít příkaz SET VECTOR_FONT ON|OFF .

Pokud vytváříte výstup pomocí CAM Procesoru, texty jsou vždy kresleny pomocí fontu Vector. Jiné fonty nejsou podporovány.

Pokud je test s fontem jiným než Vector odečten od signálového polygonu, je odečten pouze okolní pravoúhelník. Z důvodu výše zmíněné možnosti problémů s velikostí/délkou, skutečně vytištěný font může přesáhnout tento pravoúhelník. Proto, pokud potřebujete odečítat text ze signálového polygonu, doporučujeme používat font Vector.

Parametr Ratio nemá význam pro jiné fonty než Vector.

Znakové sady

Je zaručeno, že pouze znaky s ASCII kódy pod 128 budou tištěny správně. Jakékoliv znaky výše než 128 jsou závislé na systému a mohou dávat rozdílné výsledky s různými fonty.

Zvláštní druhy textů

>NAME Jméno součástky (příp.+jméno hradla) 1)
>VALUE Hodnota/typ součástky 1)
>PART Jméno součástky 2)
>GATE Jméno hradla 2)
>DRAWING_NAME Jméno výkresu
>LAST_DATE_TIME Čas poslední změny
>PLOT_DATE_TIME Čas tisku/kreslení
>SHEET Číslo listu schématu 3)

1) Pouze pro pouzdra nebo schematické značky
2) Pouze pro značky
3) Pouze pro značky nebo schémata


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH