EAGLE Help Light

UNDO

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Zruší předchozí příkazy.

Zápis
UNDO;

Klávesnice
F9: UNDO spustí příkaz UNDO. Alt+BS: UNDO

Viz také REDO, SET, Dopředná a zpětná anotace

Příkaz UNDO umožňuje zrušit dříve vykonané příkazy. Je to zvlášť užitečné, když omylem něco smažete. Vícenásobní použití příkazu UNDO vás vrátí o odpovídající počet příkazů zpět, dokud není dosaženo některého z posledních příkazů EDIT, OPEN, AUTO, nebo REMOVE. Není možno vrátit oprace s oknem obrazovky.

Příkaz UNDO používá diskový prostor. Pokud ho máte málo, můžete tuto funkci vypnout příkazem SET


SET UNDO_LOG OFF;
Po použití příkazu UNDO se mohou některé objekty jevit jako částečně vymazané. V takovém případě zjednáte nápravu překreslením obrazovky (funkční klávesa F2).

Funkce UNDO/REDO jsou plně integrovány s dopřednou a zpětnou anotací.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH