EAGLE Help Light

UPDATE

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Aktualizuje objekty v knihovně.

Zápis
UPDATE
UPDATE;
UPDATE jméno_knihovny..;

Viz také ADD, REPLACE

Příkaz UPDATE porovnává soušástky na desce nebo ve schématu s jejich odpovídajícími součástkami v knihovně a automaticky je aktualizuje, pokud jsou odlišné.

Pokud aktivujete příkaz UPDATE bez parametrů, objeví se dialog o souborech, kde vyberete knihovnu, ze které se má aktualizovat.

Pokud je příkaz ukončen ';', ale nemá parametry, budou zkontrolovány všechny součástky.

Pokud jsou zadány jen jedna nebo více knihoven, pouze součástky z těchto khihoven budou zkontrolovány. Jména knihoven mohou být buď samotná jména knihoven (jako "ttl" nebo "ttl.lbr") nebo plná jména s cestou (jako "/home/mydir/myproject/ttl.lbr" nebo "../lbr/ttl").

Knihovny uložené ve výkrese schématu nebo desky jsou identifikovány pouze jejich základním jménem (např. "ttl"). Když se zvažuje, zda má být aktualizace provedena, je bráno v úvahu pouze základní jméno knihovny. Knihovny jsou hledány v adresářích (složkách) specifikovaných pod "Libraries" v dialogu o adresářích, zleva doprava. Vezme se první knihovna daného jména, která je nalezena. Pozor, jména knihoven uložená ve výkresech rozlišují malá a velká písmena. To nevadí, pokud je určitá knihovna právě v používání "in use". Pokud knihovna není nalezena, neprovede se aktualizace této knihovny a proto se neobjeví žádné chybové hlášení.

Použití příkazu UPDATE na schématu nebo desce, které jsou svázány aktivní dopřednou a zpětnou anotací má účinek na obou, jak schématu, tak i desce.

Někdy může být potřebné určit, zda hradla (gates), vývody (pins) nebo plošky (pads) mají být nalezeny podle jejich jmen nebo souřadnic. To je v případě, kdy určité knihovní objekty byly přejmenovány nebo posunuty. Pokud bylo uděláno příliš mnoho změn (například pokud je pin současně přejmenován a posunut) automatická aktualizace nemusí být možná. V takovém případě můžete provést úpravu knihovny buď ve dvou krocích (jeden pro přejmenování, další pro přemístění), nebo dát celému knihovnímu objektu jiné jméno.

Pozor: Vždy byste měli spustit Kontrolu pravidel návrhu (DRC) a Kontrolu elektrických pravidel (ERC), pokud byla provedena aktualizace knihovny!

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH