EAGLE Help Light

USE

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Označí knihovnu pro použití.

Zápis
USE
USE -*;
USE jméno_knihovny..;

Viz také ADD, REPLACE

Příkaz USE označí knihovnu pro další použití příkazy ADD nebo REPLACE.

Pokud spustíte příkaz USE bez parametru, objeví se dialog o souborech, kde vyberete soubor s knihovnou. Pokud je cesta ke knihovnám definována v dialogu "Options/Directories", jsou v okně dialogu ukázány knihovny z prvního zadání.

Zvláštní parametr -* způsobí zmizení všech dříve otevíraných knihoven.

jméno_knihovny můze být plné jméno knihovny nebo může obsahovat zástupné znaky " * ". Pokud jméno_knihovny je jménem složky, jsou aktivovány všechny knihovny v této složce.

Přípona .lbr může být vynechána.

Když se přidává součástka nebo pouzdro do výkresu, tak se do výkresu zkopíruje kompletní informace z knihovny, takže při pozdější změně výkresu už knihovnu nepotřebujete.

Změny v knihovnách nemají vliv na již existující výkresy. Viz příkaz UPDATE pokud chcete aktualizovat součástky z upravených knihoven.

Použití knihoven pomocí Řídícího panelu (Control Panel)

Knihovny mohou být jednoduše označeny v Řídícím panelu kliknutím na jejich aktivační ikonu (která změní svou barvu, což indikuje, že je užívána), nebo výběrem "Use" z kontextového menu knihovny. V kontextovém menu položky "Libraries" Řídícího panelu je také možno použít all (všechny) knihovny nebo none (žádná).

Použité knihovny a projekty

Knihovny, které se právě používají jsou uloženy v souboru projektu (pokud je projekt právě otevřen).

Příklady

USE otevře dialog pro výběr knihovny
USE -*; vymaže seznam dříve použitých knihoven
USE demo trans*; natáhne knihovnu DEMO.LBR a všechny knihovny se jmény začínajícími TRANS*.LBR
USE -* C:\EAGLE\LBR; nejprve vyřadí všechny dříve natažené knihovny a pak natáhne všechny knihovny z adresáře C:\EAGLE\LBR


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH