EAGLE Help Light

VALUE

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Zobrazuje a mění hodnoty.

Zápis
VALUE *..
VALUE hodnota *..
VALUE jméno hodnota ..
VALUE ON;
VALUE OFF;

Viz také NAME, SMASH

Na deskách a schématech

Prvkům může být přiřazena hodnota, např. '1k' pro odpor nebo '10uF' pro kondenzátor. To se provádí příkazem VALUE. Příkaz vybere prvek a otevře menu, které umožní vložit nebo změnit hodnotu.

Pokud zadáte hodnotu bez předchozího výběru prvku, pak všechny následně vybrané prvky obdrží tuto hodnotu. To je velmi užitečné když například chcete řadě odporů dát stejnou hodnotu.

Pokud jsou zadány údaje jména a hodnoty, jméno prvku obdrží zadané hodnoty.

Příklad


VALUE R1 10k R2 100k
V tomto případě více prvků dostane hodnotu. Tato možnost je výhodná hlavně ve skriptových souborech:

VALUE R1  10k \
   R2 100k \
   R3 5.6k \
   C1 10uF \
   C2 22nF \
   ...
Znak "\" na konci řádku zajišťuje, že následující řádek nebude programem považován za příkaz.

V módu součástek (Device)

Pokud je použit příkaz VALUE v módu editace součástek, musí se použít parametry ON nebo OFF:

On: Povoluje změnu aktuální hodnoty ve schématu.

Off: Automaticky přepíše aktuální hodnotu z knihovny do schématu (např.7400) a ta nemůže být ve schématu změněna.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH