EAGLE Help Light

VIA

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Přidává prokovy (via) na desku.

Zápis
VIA *..
VIA 'jméno_signálu' průměr tvar *..

Viz také SMD, CHANGE, SET, PAD

Když je příkaz VIA aktivován, ke kurzoru se připojí znak prokovu (via). Stiskem levého tlačítka myši se prokov umístí v aktuální pozici na desku a ke kurzoru je připojen nový symbol prokovu. Když se prokov umístí na signálový spoj, je proveden test na zkraty. Když se pokusíte spojit různé signály, EAGLE se zeptá, zda je chcete skutečně propojit.

Jméno signálu

Parametr jméno_signálu je určen hlavně pro použití ve skriptových souborech, které čtou v generovaných datech. Když je zadáno jméno_signálu, všechny následující prokovy budou přidány k tomuto signálu a nebude provedena automatická kontrola.
Tuto vlastnost je nutno používat s velkou opatrností, protože při umístění prokovu na místo, kde spojí různé signály dojde ke zkratu. Po použití příkazu VIA s parametrem signal_name se doporučuje spustit kontrolu Design Rule Check!

Velikost prokovu Via

Zadáním čísla se mění průměr prokovu (v aktuálních jednotkách) a hodnota zůstává použita i pro další prokovy. Průměry prokovů mohou být až 0.51602 palce (13.1 mm).

Průměr vrtáku prokovu (Via) je stejný jako průměr nastavený pro pájecí plošky (Pad). Může být změněn pomocí


CHANGE DRILL průměr *
Tvar (Shape)

Prokov může mít některý z následujících tvarů:

Square (čtverec)
Round (kolečko)
Octagon (osmiúhelník)

Prokovy generují vrtací symboly v kreslící hladině Drills a příslušné symboly v nepájivývé masce v kreslících hladinách tStop/bStop .

Stejně jako průměr, tak i tvar prokovu lze zadat v době kdy je příkaz VIA aktivní, nebo se může později změnit příkazem CHANGE. Hodnoty pak zůstávají nastaveny i pro další prokovy a plošky.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH