EAGLE Help Light

WINDOW

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Zvětšuje nebo zmenšuje pohled na výkres.

Zápis
WINDOW;
WINDOW *;
WINDOW * *;
WINDOW * * *
WINDOW měřítko
WINDOW FIT

Myš
Kliknutí levým tlačítkem&tažení pracuje jako zkratka pro "* *;".

Klávesnice
Alt-F2: WINDOW FIT Výkres vyplní obrazovku (okno)
F2: WINDOW; Obrazovka se překreslí
F3: WINDOW 2 Zvětšení 2x
F4: WINDOW 0.5 Zmenšení na polovinu
F5: WINDOW (@); Nový střed na pozici kurzoru (pokud je příkaz aktivní)

Příkaz WINDOW se používá pro zvětšování a zmenšování výkresu a ke změně umístění výkresu na obrazovce. Příkaz je možno použít také pomocí tří kliků myší. Pokud je kliků méně, je nutno příkaz ukončit středníkem.

Obnova obrazovky

Pokud použijete příkaz WINDOW následovaný středníkem, EAGLE překreslí obrazovku beze změny polohy výkresu nebo měřítka. To je užitečné, pokud chybová hlášení překryjí část výkresu.

Nový střed

Příkaz WINDOW s jedním kliknutým bodem znamená, že tento bod se stává novým středem zobrazeného výkresu. Měřítko výkresu se nemění. Pro posunutí viditelné části výkresu lze použít také posuvníky (šipky) na okrajích okna výkresu. Funkční klávesa F5 umístí střed výkresu na aktuální pozici kurzoru.

Rohové body

Příkaz WINDOW zadaný se dvěma kliknutími definuje obdélník s protějšími rohy v místech kliknutí. Obdélník se roztáhne tak, aby vyplnil obrazovku tak, že je vidět celá plocha definovaná obdélníkem.

Nový střed a měřítko

Příkaz WINDOW můžete definovat i třemi kliknutími. První bod značí nový střed výkresu a zobrazení se zvětší nebo zmenší v závislosti na umístění dalších dvou kliknutí. Pro zvětšení musí být vzdálenost mezi body 1 a 3 větší než vzdálenost mezi body 1 a 2; pro zmenšení umístěte bod 3 mezi body 1 a 2.

Zvětšení a zmenšení


WINDOW 2;
Zvětší prvky na dvojnásobek.

WINDOW 0.5;
Zmenší velikost prvků na polovinu.

K příkazu WINDOW můžete přidat celé nebo desetinné číslo, které znamená změnu měřítka. Střed zobrazení se přitom nemění.

Celý výkres


WINDOW FIT;
zobrazí na obrazovce celý výkres.


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH