EAGLE Help Light

WIRE

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Kreslí spoje do výkresu.

Zápis
WIRE * *..
WIRE 'jméno_signálu' šířka_spoje * *..
WIRE * šířka_spoje *..

Myš
Pravé tlačítko mění zalomení čáry (viz SET Wire_Bend).
Střední tlačítko vybírá hladinu.

Viz také SIGNAL, ROUTE, CHANGE, NET, BUS, DELETE, RIPUP

Příkaz WIRE se používá k přidávání spojů do výkresu. Spoj začíná na prvním určeném bodě a běží do dalšího. Další body kreslí další segmenty. Dvě kliknutí myší na stejném místě ukončí spoj a je možno začít další spoj v bodě dalšího kliku myši.

V závislosti na právě nastaveném stylu čáry je nakreslen jeden nebo dva segmenty spoje. Styl čáry definuje úhel, který svírají segenty a lze ho průběžně měnit pravým tlačítkem myši. Stisk prostředního tlačítka myši vyvolá menu, ze kterého lze vybrat hladinu, ve které se bude spoj kreslit.

Jméno signálu

Parametr jméno_signálu je určen především pro skriptové soubory které čtou v generovaných datech. Pokud je jméno_signálu zadáno, všechny následující spoje budou patřit tomuto signálu a nebudou prováděny automatické kontroly.
Tuto možnost je třeba užívat s velkou opatrností protože může způsobit zkraty, pokud se spoj umístí tak, že propojí různé signály. Po použití příkazu WIRE je vhodné spustit kontrolu Design Rule Check s parametrem jméno_signálu !

Šířka čáry

Zadání čísla po aktivaci příkazu WIRE mění šířku čáry (v aktuálních jednotkách) která může být až 0.51602 palce (13.1 mm).

Šířka čáry může být kdykoliv měněna příkazem


CHANGE WIDTH šířka *

Druh čáry

Čáry mohou mít jeden z následujících druhů:

Druh čáry může být změněn příkazem CHANGE.

Pamatujte, že DRC a Autorouter vždy považují čáry za průběžné "Continuous", dokonce i když jsou jiného druhu. Druhy čar jsou určeny hlavně pro elektrické a mechnaické výkresy a neměly by se používat v signálových hladinách. Použití ne-průběžných čar jako součást signálu připojeného na libovolný vývod je explicitní chyba DRC.

Signály ve hladinách Top, Bottom, a Route

Čáry ve hladinách Top, Bottom, a ROUTE2...15 jsou považovány za signály. Pokud kreslíte čáru v některé z těchto hladin, která začíná na některém z existujících signálů, pak všechny segmenty této čáry patří tomuto signálu (pouze pokud střed čáry je umístěn přímo do středu existující čáry nebo plošky). Pokud končíte tuto čáru na segmentu čáry, připojeném k jinému signálu, pak se EAGLE zeptá, jestli chcete propojit tyto dva signály.

Upozorňujeme, že EAGLE považuje každý segment spoje za samostatný objekt (např. při mazání spojů).

Když je příkaz WIRE aktivní, lze použít střední tlačítko myši ke změně hladiny, do které se má spoj kreslit.

Nepoužívejte příkaz WIRE pro sítě (net), sběrnice (bus), a vzdušné spoje (airwire). Viz NET, BUS a SIGNAL.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH